Tehy godkände förhandlingsresultatet

Ledningen för Tehy har godkänt villkoren i förhandlingarna. Det blir ett eget avtal med höjda löner för kommunsektorn.

Det skriver förbundets ordförande, Millariikka Rytkönen, på Twitter.

Det var på torsdag kväll som parterna enades. Det nya avtalet innebär att lönerna höjs med minst 1,25 procent från och med i maj. I början av nästa år träder ytterligare en löneförhöjning i kraft.

Förbudet som gäller övertid och bytande av arbetsskiften avslutas så fort arbetet organiserats igen.

Omkring 421 000 löntagare har omfattats av tvisten om det nya kollektivavtalet. Fackförbunden som företrädet löntagarna är JAU, JHL, JUKO och KoHo, Super och Tehy.

Artikeln uppdateras.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning