Tegnell om ökande spridningen i Sverige: Vi kan slippa tredje våg om vi hjälps åt

Statsepidemiolog Anders Tegnell under tisdagens myndighetsgemensamma digitala pressträff om coronaläget. Bild: Henrik Montgomery/TT

Smittspridningen ökar och Sverige står på tröskeln till en tredje våg, enligt svenska Folkhälsomyndigheten. – I Sverige ser vi tyvärr en ganska tydlig uppgång igen, säger statsepidemiologen Anders Tegnell.

Smittspridningen av coronaviruset ökar, även om smittoläget ser lite olika ut i olika regioner. Anders Tegnell tar Västerbotten som exempel.– Vi hade ett stort utbrott på en byggarbetsplats som spred...