Tecken på vatten på Mars – "Kan få stor betydelse för framtiden"

Bild: EPA-arkiv

Det finns många strimmor av hopp om vatten på Mars. Nya rön tyder på att de mörka figurerna på planetens sluttningar beror på vattenaktiviteter.

Formationerna, eller strimmorna som forskarna kallar dem, är karaktäristiska för Mars yta. Orsaken till varför de uppstår är omdebatterad. Hittills har den förhärskande förklaringen varit någon form av torr process som till exempel laviner av damm.

Nu för forskare i atmosfärvetenskap vid Luleå tekniska universitet fram en ny teori – som är allt annat än torr.

Tack vare högupplösta bilder från Marsytan och data från instrument på Mars Reconnaissance Orbiter från amerikanska rymdstyrelsen Nasa, drar forskarna andra slutsatser om strimmorna.

Finns överallt

– Vi har starka indikationer på att vattenaktiviteten är mer spridd på Mars, säger Anshuman Bhardwaj, biträdande universitetslektor i Luleå, till TT.

Genom att undersöka geofysiska och geokemiska parametrar, till exempel om metaller, och hur klorsalter kan reagera och ta upp vatten, ser forskarna ett samband med strimmorna i dammiga sluttningar: De kan bero på saltlösningar som rinner.

– Och det verkar inte ske bara på vissa ställen utan globalt på planeten. Om det stämmer får det stor betydelse för framtida Marsforskning, säger Anshuman Bhardwaj.

Måste stämma

Vid viss temperatur och fuktighet kan salterna absorbera vattenånga från atmosfären (en process kallad delikvescens) och bilda mycket koncentrerade lösningar eller saltlösningar.

– Detta kan bara hända när de atmosfäriska förutsättningarna är mycket gynnsamma, påpekar Anshuman Bhardwaj.

Nästa steg är att undersöka analoga platser på jorden, som finns på mycket kalla och torra ställen i Himalaya, Anderna och Island.

– Vi vill studera hur saltlösningar bildas och flödar i strimmor, säger Anshuman Bhardwaj som är försteförfattare till en artikel i tidsskriften Scientific Reports där teoribygget bakom slutsatserna redovisas.

Mars är den planet i vårt solsystem som går i banan närmast utanför jorden. Planeten, som ser röd ut, är mycket mindre än jorden och väger ungefär en tiondel så mycket. Det gör att gravitationen är mycket svagare än här.

Luften innehåller nästan bara koldioxid och inget syre. Mars är som en kall öken där man hittills inte hittat något flytande vatten, bara is.

Rymdsonder som besökt Mars har inte kunnat hitta något liv på planeten. Det kan dock ha funnits liv tidigare, som har dött ut.

Fakta: Nationalencyklopedin

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning