Taxitrafiken granskades – grunden i skick, men det finns brister

En del taxichaufförers namn och kontaktuppgifter är inte synliga för passagerare, chaufförer saknar kördagböcker och det är ibland svårt för kunder att ta reda på priser. Bild: SPT

Taxitrafiken har granskats och brister har framför allt upptäckts i den information som uppges för kunder.

Taxitrafiken i Helsingfors har granskats av Transport- och kommunikationsverket Traficom, Helsingforspolisen och Skatteförvaltningen.

Över hundra taxibilar granskades i fredags. Säkerheten och loven är i skick men över hundra förseelser uppdagades under dagen, meddelar polisen.

De vanligaste bristerna handlar om informationen som ges till kunder. En del taxichaufförers namn och kontaktuppgifter är inte synliga för passagerare, chaufförer saknar kördagböcker och det är ibland svårt för kunder att ta reda på priser.

Polisen stannade också tre chaufförer som körde utan giltigt taxilov och sex bilar som inte var registrerade för taxiverksamhet.

– Grundgrejerna är i skick och det är bra, men det är viktigt att bristerna åtgärdas direkt. Det ska vara tryggt och säkert att röra sig med taxi, säger kommunikationsminister Anne Berner (C) i ett pressmeddelande.

Svårt med taxi på glesbygden

Den tidigare hårt reglerade taxibranschen släpptes fri i och med en lagändring i juli i fjol. En av de största förändringarna var att prissättningen blev fri. Priset kan variera beroende på tidpunkten, platsen, företaget och eventuella extra tjänster.

Taxiföretagen har inte heller längre jourtjänst vilket har gjort det svårare att få en taxi på landsbygden. Dessutom har det förekommit stora problem med taxiresorna med FPA–stöd.

Trots alla problem som avregleringen har skapat vill få taxibolag gå tillbaka till det gamla systemet, men flera taxichaufförer anser att lagstiftningen behöver uppdateras.

Antalet taxibilar har ökat

Antalet taxibilar har ökat med en fjärdedel sedan reformen trädde i kraft. Mest har antalet ökat i Nyland, Lappland och i Egentliga Finland. Antalet har inte minskat i en enda region.

Det finns 2 000 fler personbilar och 600 fler större bilar med taxitillstånd jämfört med innan reformen. Trots att de nya lagarna tillåter olika sorters bilar sköts taxiverksamheten fortfarande till största delen av personbilar.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning