Video: Taxichaufförer testade trafikbalkens effekter

I dag tar riksdagen ett beslut om den så kallade trafikbalken. Den största förändringen gäller taxitrafiken som avregleras. Taxibranschen i Finland motsätter sig förändringarna. I dag ordnades en demonstration vid Stationsplatsen i Helsingfors. Chaufförerna kallade det för ett test av trafikbalkens effekter.

Det var gott om taxibilar vid 12-tiden vid en av stans livligaste taxistolpar. Hela Postgatan var fylld med taxibilar ner till Stationsplatsen.

– Vi gör ett test för att se effekterna av trafikbalken, som vi upplever förstör en välfungerande och pålitlig taxiverksamhet. Målet med lagförändringen är säkert god, men man har inte alls lyssnat på oss företagare, säger Anssi Roitto, som verksamhetsledare för Helsingfors taxichaufförer.

Kaj Rönnholm har kört taxi i Helsingfors i över 30 år. Han är rädd att trafikbalken sätter punkt för hans jobb som taxiföretagare.

– Regeringen gör samma misstag som man gjort i flera europeiska länder. Man tror på en motsatt effekt. Med det här testet av trafikbalkens effekter vill vi se vad det till det ökade utbudet av taxibilar som köar för kunder vid Stationsplatsen innebär. Vi undrar också hur de "fria" taxbilarna kommer att öka på effektiviteten, säger Rönnholm.

Helsingfors taxichaufförer konstaterar att Finland är det nordiska land som har de lägsta taxipriserna. Det finns inte heller planer på att Helsingfors stad skulle bygga större taxistationer för att täcka kapaciteten av bilar.

Reformen går ut på att taxitrafiken förblir licensbelagd, men att prisregleringen avskaffas och att det inte finns någon övre gräns för antalet taxilicenser. I fortsättningen krävs det inte heller någon taxichaufförsutbildning eller ett prov. I framtiden blir det licensinnehavarens uppgift att se till att chauffören har det kunnandet som krävs. Taxiföretagen bör vara registrerade i Finland och taxibilarna likaså. Det ställs också språk- och andra krav på chaufförerna. De får inte ha brottslig bakgrund och ska kunna hjälpa kunder med specialbehov.

En het fråga har varit taxiservicen i glesbygderna. Så länge licenserna varit begränsade har lagen kunnat kräva exempelvis dejourering av taxibolagen. Det har funnits taxibilar som jobbat också under sådana tider på dygnet då det finns färre kunder.

– På landsbygden är det vanligt att chaufförerna bara kör de turer som det finns kontrakt på och de turer som ersätts av FPA. Det har varit svårt för myndigheter att kontrollera att skyldigheterna uppfylls, konstateras i regeringens utlåtande.

Trafikreformen träder i kraft den 1.7.2018.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00