Taxibolaget Uber återvänder till Finland nästa vecka

Bild: Ksf Media

Det stundvis kontroversiella taxibolaget Uber återupptar sin verksamhet i Finland i samband med att den nya taxilagen träder i kraft nästa vecka. I samband med lagändringen minskar regleringen inom taxibranschen.

Taxibolaget Uber återupptar sin verksamhet i Finland i samband med att den nya taxilagen träder i kraft nästa vecka, rapporterar Yle. Den nya lagen lättar på regleringen inom taxibranschen.

I och med den nya lagen försvinner bland annat prisregleringen av taxiresor. Därtill kommer antalet bilar och förare inte längre att begränsas.

Uber fick nyligen ett tillfälligt verksamhetstillstånd i London. Tillståndet är i kraft i 15 månader. Rätten motiverade tillståndet med att Uber förbundit sig att rätta till vissa brister i sin verksamhet.

Bland annat underlät Uber att meddela om sina kunders misstänkta kriminella aktiviteter till polisen. Därtill lät bolaget bli att granska sina förares straffregister.

London är en stor marknad för Uber. Enligt bolaget använder 3,6 miljoner kunder dess tjänster regelbundet och Uber har cirka 45 000 förare i London.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03