Taxiavgifterna höjs med 1,2 procent

Maximitarifferna för taxiresor höjdes senast för två år sedan. Bild: Mostphotos

Maximitarifferna för taxi stiger på fredagen med i genomsnitt 1,2 procent. Färdavgifter, vänteavgifter och andra tilläggsavgifter höjs.

Höjningen bestämdes i statsrådets förordning. Enligt lagen om taxitrafik ska förordningen om maximipriser ges årligen och priserna ska grunda sig på förändringar i kostnadsnivån.

Färdavgifter, vänteavgifter och andra tilläggsavgifter höjs. Några nya tilläggsavgifter tas inte i bruk.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning