Taxiavgifterna höjs med 1,2 procent

Maximitarifferna för taxiresor höjdes senast för två år sedan. Bild: Mostphotos

Maximitarifferna för taxi stiger på fredagen med i genomsnitt 1,2 procent. Färdavgifter, vänteavgifter och andra tilläggsavgifter höjs.

Höjningen bestämdes i statsrådets förordning. Enligt lagen om taxitrafik ska förordningen om maximipriser ges årligen och priserna ska grunda sig på förändringar i kostnadsnivån.

Färdavgifter, vänteavgifter och andra tilläggsavgifter höjs. Några nya tilläggsavgifter tas inte i bruk.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03