Tätt placerade kameror håller farten nere

Livligt. Ring I är landets livligast trafikerade vägavsnitt och samtidigt mest olycksdrabbat räknat per vägkilometer. Bild: Heikki Saukkomaa

Hastigheten på Ring I har sjunkit märkbart sedan övervakningskameror installerades på avsnittet. Samtidigt har antalet trafikolyckor minskat.

Ring I runt Helsingfors är landets livligast trafikerade vägavsnitt med en trafikmängd på närmare 100 000 fordon per dygn. Sträckan har samtidigt varit den mest olycksdrabbade i landet räknat per vägkilometer.

Sänkt hastighet eller automatisk trafikövervakning var de alternativ Nylands NTM-central valde mellan i sin strävan efter att få bukt med fortkörningarna. Man valde övervakningsalternativet och placerade ut 35 kamerastolpar på sträckan Hagalund–Östra centrum, vilket är klart fler än på andra vägavsnitt med automatisk hastighetsövervakning. På Ring I passerar bilisterna en övervakningskamera i genomsnitt var tredje kilometer.

Den automatiska hastighetsövervakningen har gett goda resultat. En mätning som teknologiska forskningscentralen VTT utförde under fjolåret visar att andelen fall av fortkörning på mer än 10 kilometer i timmen har minskat från cirka 11 procent till 2 procent.

– När trafikmängden är så här stor så är effekten av övervakningen betydande, säger Harri Peltola, ledande forskare på VTT.

Fortkörningarna minskade inte enbart vid kamerastolparna, utan även mellan dem. Den så kallade kängurueffekten, när bilisterna bromsar in strax före en kamera för att sedan gasa på igen när man kört förbi, minskade tack vare att kamerastolparna är så tätt placerade.

Också antalet trafikolyckor har minskat. Enligt undersökningen bedöms antalet olyckor med personskador ha minskat med 9–15 procent. För samhället innebär olycksminskningen besparingar på uppskattningsvis 2 miljoner euro per år.

– Sådana här siffror är givetvis svårbedömda, säger Harri Peltola.

Olycksstatistiken är inte heller helt tillförlitlig på grund av att omfattande vägarbete förekom på sträckan under mätningsperioden.

Enligt polisinspektör Heikki Ihalainen på Polisförvaltningen bekräftar undersökningsresultatet den tidigare uppfattningen att automatisk trafikövervakning är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten, och en metod som kommer att användas också framöver.

– Ring I är ett vägavsnitt där polisen kan genomföra en razzia ytterst sällan, eftersom det skulle orsaka stockningar i den livliga trafiken, säger Ihalainen.

Undersökningen som utfördes av VTT hade beställts av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafikverket och Nylands NTM-central.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning