Tätt med träffar på hög nivå

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Inom loppet av fyra månader kommer Finland och vår president att personligen ha diskuterat med Kinas, Rysslands och Förenta staternas president.

Bedömningen att det är många samverkande faktorer som har lett till att president Sauli Niinistö har fått en inbjudan till Vita huset stämmer säkert.

Finland fyller som självständig nation hundra år och vårt land leder Arktiska rådet. Dessutom har Finland förstärkt den transatlantiska relationen, bland annat via gemensamma militärövningar.

President Sauli Niinistö själv konstaterade i torsdags vid en träff med Chefredaktörernas förening att Finlands sätt att driva utrikespolitik också i sig skapar intresse. En del av helhetsbilden är förstås vår relation till och kunskap om Ryssland och Sauli Niinistös diskussioner med Vladimir Putin.

Då handlar det om att försöka bidra till positiva åtgärder i en situation som domineras av tilltagande spänning. Stegen kan vara små, men de är ändå viktiga. Det handlar om att bidra till att skapa förtroende, eftersom det är en förutsättning för att hitta en väg ur de spända relationerna.

Ett sådant initiativ var förslaget att undvika att militära plan flyger med släckta transpondrar och initiativet att inom ramen för Arktiska rådet ingripa mot det sot, som påskyndar att havsisarna i Arktis smälter.

Det gäller alltså att hitta frågor man kan enas om och som förhoppningsvis kan leda vidare. Då kan det bli nya åtgärder och ännu bättre förtroende. Att skapa en positiv, i stället för en negativ utveckling.

Det har Finland ägnat sig åt också tidigare, då världen präglades av kalla kriget. Nu är läget ett annat. Sauli Niinistö vill inte utropa sig eller Finland till fredsmäklare utan är pragmatisk – om det finns något man kan göra som bidrar till att förbättra situationen så gör man det.

Agendan för Niinistös arbetsbesök i Vita huset är ännu inte fastslagen. Det är det första bilaterala besöket på femton år i Washington. Senast besökte Tarja Halonen den dåvarande amerikanska presidenten Georg W. Bush. Sauli Niinistö träffade Barack Obama två gånger, i Washington och i Stockholm. Då träffade Obama ledarna för alla nordiska länder samtidigt.

Det faktum att Sauli Niinistö under en så kort tid har diskuterat och personligen träffat så många ledare för stora nationer – listan kan utökas med Japans premiärminister Shinzo Abe – gör honom till en intressant aktör också för andra.

För ett litet land som Finland är det viktigt att det finns kanaler för kommunikation åt alla håll. Det är särskilt viktigt i en tid då spänningen har ökat, i vårt eget närområde men också globalt.

Vem hade för en tid sedan ens kunnat föreställa sig att hotet om ett kärnvapenkrig diskuteras på det sätt som vi nu gör, främst på grund av Nordkoreas robotar och Donald Trumps "eld och raseri"-uttalanden.

I det sammanhanget är det bra att konstatera att presidenten helt avfärdar alla möjligheter till krig till exempel mellan baltiska länder och Ryssland. Eftersom de baltiska länderna är Nato-medlemmar skulle det innebära ett krig mellan Nato och Ryssland och det kan enligt Niinistö inte ske.

Finländska politiker har i sina kommentarer till inbjudan till Vita huset konstaterat att Donald Trump har så stora problem att han behöver möten som inte slutar som katastrofer. Det stämmer säkert, samtidigt ska man komma ihåg att den amerikanska utrikespolitiken också är något som sköts av den utrikespolitiska administrationen. Den står för en erfarenhet och en kontinuitet som är något utöver den sittande presidentens person. Man måste kunna särskilja mellan personen Donald Trump, presidentinstitutionen och administrationen.

Arbetsbesöket i Washington inträffar fem månader före presidentvalets första omgång här hemma. Det minskar knappast Sauli Niinistös popularitet.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33