Tätare samarbete ska förebygga extremism - "Att förbjuda extrema rörelser är ingen lätt uppgift"

JOBBAR MOT EXTREMISM. Inrikesminister Paula Risikko är med i det nordiska samarbetet mot extremism. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

De nordiska länderna intensifierar samarbetet mot radikalisering och extremiströrelser. Olika samarbetsnätverk på kommunal nivå utgör grunden i kampen.

Ministrar från fyra nordiska länder dryftade på onsdagen frågor kring extremism och radikalisering. Inrikesminister Paula Risikko (Samlingspartiet) stod värd för mötet i Helsingfors.

– De nordiska länderna har samma problem och utmaningar med radikalisering och extremism. Vi har arbetat fram gemensamma strategier för att förebygga extremism. Vi vill utveckla samarbetet mellan de nordiska länderna på en lokal nivå. Det är inom basservicen man ska upptäcka eventuella problem, säger Risikko.

I Finland förebygger man radikalisering med den så kallade Ankkurimodellen där bland andra polis, ungdomsarbetare och socialarbetare jobbar med unga som är i riskgruppen.

– Utbildningen för de som jobbar med ungdomar ska utvecklas. Ungdomar ska tas med i arbetet. Nu sker det tillsammans med Kyrkans utlandshjälp i form av Safari-workshopen där ungdomar kommit med förslag hur extremism och radikalisering bekämpas.

Från alla nordiska länder har människor rest till konfliktområden i Syrien och Irak. Från Finland räknar man med att siffran uppgår till cirka 80. Av dem har 20 återvänt. Enligt Inrikesministeriets utvecklingschef Tarja Mankkinen är det allt vanligare med kvinnor och barn som beger sig till konfliktområden.

– När det gäller barn som återvänder kan det hända att deras enda upplevelser begränsar sig till händelser i kriget. Det är mycket vanligt att de uppfostras till våld. Barnen är offer och det är en stor utmaning jobba med dem, säger Mankkinen.

Strax innan jul gick polisstyrelsen ut med ett meddelande om att man planerar att väcka en talan för att lägga ner nynazistiska Finska motståndsrörelsen, som numera kallas för Nordiska motståndsrörelsen. Risikko och Mankkinen vet inte vad tidtabellen för processen är. De hänvisar till polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

– Att förbjuda extrema rörelser är ingen lätt uppgift, men det är klart att man måste skicka en signal om att det inte är rätt med våld, säger Mankkinen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning