Tätare intervaller i metron testas i morgonrusningen

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

På torsdag morgon har alla metrotåg från Östra centrum undantagsvis Mattby som ändstation. Avsikten är att testa den kortare intervallen på 2,5 minuter längs västmetrosträckan.

Förra veckan sade trafikchef Tero Hagberg på Helsingfors stads trafikverk HST att man fört diskussioner med Helsingforsregionens trafik HRT om metrons kapacitet i Mattby.

Hittills har organisationerna endast genomfört simuleringar över hur trafikmodellen med 2,5 minuters mellanrum fungerar men på torsdag morgon under rusningstid, alltså mellan klockan 7 och 9.30, är det dags att utsätta modellen för en verklig prövning.

Under torsdagsmorgonen samlar man in data över metrotrafikens funktionalitet med en kortare intervall och bedömer huruvida trafiken löper tillräckligt smidigt och hur vändspåret klarar av det ökade antalet metrotåg.

HRT, som beställer metrotjänsterna, och HST, som driver metrotrafiken, har ännu inte fattat några beslut i ärendet. Bland annat på grund av det känsliga läget med metroförarna skulle det tidigast vara möjligt att införa 2,5 minuters intervaller längs västmetrosträckan i höst. HST har haft ont om metroförare och bristen har orsakat upprepade förseningar i metrotrafiken på sistone. Rekryteringsprocessen för nya metroförare pågår i sin helhet i cirka ett halvt år.

Den kortare intervallen gör också trafiken mer sårbar för olika störningar.

– Små störningar såsom passagerare som springer in mellan metrovagnarnas dörrar får en större effekt än tidigare, säger Hagberg.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning