Tar näcken Granis pojkar? I Mikael Syrjäläs fantasyserie blir Gallträsk skådeplats för övernaturliga händelser

Filmregissören Mikael Syrjälä hade länge velat använda Gallträsk som miljö i en berättelse. I hans ögon är Gallträsk både spännande och "lite äcklig", och en lämplig skådespelats för hörspelsserien Under sjön. Bild: Niklas Tallqvist

I sin hörspelsdebut utforskar filmregissören Mikael Syrjälä finlandssvensk identitet via saga och fantasy. Miljön för dramaserien Under sjön är hans egen uppväxtort, Grankulla.

Försöket att rena Gallträsk, Bensows barnhem och Grankullaöverklass. Utifrån de här lokala temana började Mikael Syrjälä skapa hörspelsserien Under sjön. Syrjälä, som själv är uppvuxen i orten, upp...