Tankesmedjan Votewatch: Finland har mycket inflytande i Europaparlamentet

Europaparlamentet har 751 ledamöter. Tankesmedjan Votewatch har kartlagt deras inflytande. Bild: SPT

Heidi Hautala, Petri Sarvamaa och Sirpa Pietikäinen hör till de hundra mest inflytelserika Europaparlamentarikerna, enligt en rapport från tankesmedjan Votewatch.

Belgien, Tjeckien och Finland har lyckats få mycket inflytande i Europaparlamentet, trots att länderna har relativt få ledamöter. Det rapporterar tankesmedjan Votewatch som kartlagt Europaparlamentarikernas inflytande i Europeiska unionen (EU).

Votewatch mäter Europaparlamentarikernas inflytande bland annat utifrån deras uppdrag i EU och deras politiska nätverk. Tankesmedjans algoritm har gett Europaparlamentarikerna ett jämförelsetal som använts för rangordningen av parlamentarikerna.

Av Finlands 13 Europaparlamentariker ryms 3 med på Votewatchs lista över Europaparlamentets 100 mest inflytelserika ledamöter. Heidi Hautala (Gröna/G/EFA) är 11:e, Petri Sarvamaa (Saml/EPP) 14:e och Sirpa Pietikäinen (Saml/EPP) 51:a.

Hautala är vice talman i Europaparlamentet och Sarvamaa är vice ordförande för parlamentets budgetutskott.

Europaparlamentets italienska talman Antonio Tajani (EPP) toppar Votewatchs lista på inflytelserika Europaparlamentariker.

Europaparlamentet har 751 ledamöter. Finland går till Europaparlamentsval den 26 maj.

Heidi Hautala (Gröna/G/EFA) är Finlands mest inflytelserika Europaparlamentariker, enligt tankesmedjan Votewatch. Bild: SPT/Erik Sandström

Antonio Tajani (EPP), Italien.

Manfred Weber (EPP), Tyskland.

Roberto Gualtieri (S&D), Italien.

Adina-Ioana Valean (EPP), Rumänien.

Udo Bullmann (S&D), Tyskland.

Othmar Karas (EPP), Österrike.

Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Spanien.

Danuta Maria Hübner (EPP), Polen.

Guy Verhofstadt (Alde), Belgien.

Inés Ayala Sender (S&D), Spanien.

Heidi Hautala (G/EFA), Finland.

Claude Moraes (S&D), Storbritannien.

Pavel Telicka (Alde), Tjeckien.

Petri Sarvamaa (EPP), Finland.

Ingeborg Grässle (EPP), Tyskland.

Källa: Votewatch

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning