Tankesmedjan Agenda lanserar webb-tv – fokuserar på olika aspekter av att åldras

Tankesmedjan Agends verksamhetsledare Ted Urho leder diskussionen i det nya diskussionsprogrammet Agenda talk. Bild: Jonny Smeds/SPT

Då coronaepidemin hindrade tankesmedjan Agenda från att ordna traditionella diskussionstillfällen uppstod i stället det nya nätbaserade diskussionsprogrammet Agenda talk.

Tankesmedjan Agenda lanserar ett nytt diskussionsprogram där olika aspekter av att bli äldre diskuteras. Det nätbaserade diskussionsprogrammet Agenda talk har uppstått, likt så mycket annat i dag, på grund av coronaepidemin.

Det första av de totalt fyra avsnitten publicerades på fredagen på Agendas webbplats och kan även ses via tankesmedjans Facebook-sida och Youtube-kanal.

I mars gav Agenda ut en rapport om hur det är att åldras på 2020-talet.

– Då vi har publicerat en ny rapport så hör det till att den efterföljs av diskussionstillfällen runt i Svenskfinland. Vi hann ha lanseringen i Helsingfors, ett större tillfälle i Vasa och ett mindre i Sibbo. Sedan stängde samhället ner, säger Agendas verksamhetsledare Ted Urho.

Diskussionen skulle ändå inte utebli och teamet bakom Agenda talk började fundera över hur de äldre skulle bli hörda i en tid då man inte kan samlas.

– Lösningen blev att vi i tidningar publicerade en begäran om att äldre skulle skicka in sina frågor och tankar till oss. Vi fick in många goda frågor och dem är avsnitten nu uppbyggda på, säger Urho.

"Sprid ordet och hjälp dem som inte kan"

Urho leder diskussionen i programmet. Som experter fungerar Anna K. Forsman, doktor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi, regionchef Joacim Sandbacka från Folkhälsan välfärd och Susanne Blomqvist, diakon vid Vasa svenska församling.

Som experter fungerar Anna K. Forsman, doktor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi, regionchef Joacim Sandbacka från Folkhälsan välfärd och Susanne Blomqvist, diakon vid Vasa svenska församling. Bild: Jonny Smeds/SPT

I det första avsnittet diskuteras ämnen som vikten av att se varje person som en individ oberoende av hens ålder, vikten av att ha någon att äta tillsammans med och varför alla behöver få ha en vän man litar på.

Urho säger att teamet bakom programmet är medvetet om att ett nätbaserat diskussionsprogram kan leda till att många äldre som inte har tillgång till en dator trots allt hamnar utanför.

– Därför försöker vi på alla vis sprida ordet om programmet och uppmana alla att dela med sig av det. Vi hoppas att personal på äldreboenden ska visa det för de äldre och att de som har kunskap hjälper de äldre att hitta programmet så de får ta del av diskussionen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning