Tänker public service-radion fel?

Bild: Wilfred Hildonen

Debatten om musikvalet i Yle Vega dyker upp med jämna mellanrum och även om diskussionen är tämligen ensidig är det bra att lyssnarna får ventilera sin åsikt synligt. Frågan om svenska Yle borde tänka om helt i kanalprofileringen för att uppfylla målet för public service.

Utgående från den debatt som förs om musiken i Vega skulle det vara intressant att veta hur en musiklista skapad av lyssnare skulle låta.Radion är en intressant anakronism lite som papperstidningen. S...