Tankens trädgård

Livets trädgård. Stuart Wredes vision av trädgården sedd från öster. Bild: Stillbild från video

För Stuart Wrede är trädgården ett konstnärligt uttryck för ett liv i harmoni med naturen.

Arkitekten och bildkonstnären Stuart Wredes planerade Livets trädgård är tänkt att vara kring en hektar stor och innehålla sexton skulpturer, men inte en enda blomma.

Trädgården har en relativt strikt struktur och grundformen är människans hjärna.

– Det är där symbolerna för vårt förhållande till naturen uppstår, säger Wrede.

Is, vatten och gräs fungerar som metaforer för livet. Vid ingången reser sig en frusen fallos, skulpturen Ur Monument. Ett vattendrag delar trädgården i två halvor och i flödet finns Birth, en äggliknande form med inspiration från Kalevala. Längre ut står The Tree of Life, en t-formad skulptur som i en mindre version med titeln Hopp är permanent placerad vid Ekenäs kyrka.

Livets trädgård är allt annat än vild och en virtuell presentationsfilm får mig att i någon mån associera till science fiction, möjligen utspelande sig i en diktatur.

– Symmetri är en arketyp som finns inbyggd i naturen, inget som Hitler uppfann, eller Ludvig XIV. Det är en modernistisk fördom att symmetri är kopplat till diktaturer. En orsak till att man inte satsade på trädgårdar på 1900-talet är att man förknippade dem med en elit. Men här finns inget palats i ena änden. Här finns bara soluppgång och solnedgång.

Wrede hoppas att trädgården kommer att förverkligas i Finland, men några konkreta planer finns inte än. Mitt i en stad kan den inte sitta. I väster är den tänkt att öppna sig mot havet.

– Trädgården är inte speciellt dyr att anlägga, kostnaden skulle vara kring en tiondel av ett Guggenheim-museum. Människor köper en dålig Picasso för sådana summor.

Liksom katedralen framhåller människans förhållande till Gud, är trädgården en påminnelse om hur intimt hon är förenad med naturen, jorden och kosmos.

– I stället för katedraler ska vi bygga trädgårdar, för vi tror på naturen.

Utställningen Livets trädgård visas på Amos Andersons konstmuseum till den 16 maj.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning