Tankarna går till Watergate...

Bild: Lehtikuva/Mandel Ngan

När president Donald Trump avsatte justitieminister Jeff Sessions och ersatte honom med en lojalare person kommer den amerikanska samtidshistorien plötsligt väldigt nära.

I oktober 1973 gav president Richard Nixon order åt sin justitieminister Elliot Richardson att avskeda specialåklagaren Archibald Cox som utredde avlyssningen av det demokratiska högkvarteret i Watergate i Washington. Richardson vägrade och avgick omedelbart, det gjorde också den biträdande justitieministern.

Till slut blev det den högsta kvarvarande tjänstemannen på justitiedepartementet, Robert Bork, som avskedade Cox. Händelsen går under namnet "lördagskvällsmassakern", och är en av de avgörande händelserna som till slut ledde till att Richard Nixon avgick inför hotet att ställas inför riksrätt.

President Donald Trump står inte inför samma hot som Richard Nixon gjorde.

Men avskedandet av justitieministern Jeff Sessions för att han jävade sig och inte bevakar Trumps intressen när det gäller den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning av Rysslands eventuella inblandning i valrörelsen inför senaste presidentval är en osökt parallell till Watergate.

Utom på en viktig punkt. Som tillförordnad justitieminister såg Robert Bork till att den nye särskilde åklagaren Leon Jaworski fick stabila garantier för att hans utredning skulle vara helt självständig och skyddad mot politiska ingripanden.

I en artikel i The New York Times påpekar Fred Wertheimer och Norman Eisen att direktiven för Muellers utredning inte innehåller lika starka garantier för självständighet som dem som Jaworski fick.

Misstanken att avskedandet av Sessions bara är första steget i en process för att stoppa Mueller stärks då den ställföreträdande justitieministern Matthew G. Whitaker, som nu får politisk kontroll över Muellers utredning, upprepade gånger har varit kritisk till den. Han har bland annat sagt att den inte bör omfatta presidentens ekonomi.

President Donald Trumps första politiska handling efter kongressvalet gick ut på att skärma av honom från Robert Muellers undersökningar. Ännu riktas inget hot mot själva utredningen, men om Whitaker går fram på det spåret kommer Demokraterna i representanthuset med stöd av sin nya majoritet att göra vad de kan för att skydda Mueller.

Konfrontationerna blir skarpa, och president Trumps första presskonferens i Vita huset efter valet visar att hans uppfattningar om vänner och fiender har cementerats allt hårdare.

Möjligen har han och hans stab också granskat Watergateprocessen, för att ta lärdom av Richard Nixons misstag.

John-Erik Jansén Ledarskribent