Tankar utanför paradoxen

Säg "den taxellska paradoxen" och det är upplagt för debatt i Svenskfinland. Så gick det igen i början av veckan då Svenska Yle publicerade en intervju med minister Christofer Taxell med hans paradox som centralt tema.