Tänk om, VR!

Man kan fråga sig vad som är viktigare – goda kommunikationer eller grundförbättrade lågutnyttjade järnvägar?

Enligt VR:s vd Rolf Jansson skulle det vara viktigare att fort få i gång en grundreparation av existerande järnvägsnät än att debattera om man kan börja bygga nya förbindelser under nuvarande regeringsperiod (HBL 26.7). Är inte detta inte en fråga om prioriteter?

Man kan fråga sig vad som är viktigare – goda kommunikationer eller grundförbättrade lågutnyttjade järnvägar? Alla järnvägar stöder inte i dag goda kommunikationer, särskilt inte då allt fler stationer blivit indragna, jag tänker här på Ingå där fyra stationer har stängts (Solberg, Täkter, Ingå och Fagervik/Grundsjö).

Bristerna i den nuvarande täckningen av järnvägstrafik i Finland är uppenbara, som exempel kan vi ta sträckan Helsingfors–Kotka, järnvägen som är byggd för att möjliggöra vintertrafik av sjöfart till S:t Petersburg och är dragen längs Stängselåsen.

Som en lustig detalj kan här nämnas planen "Persontågtrafik med tåg Luleå-Uleåborg/Rovaniemi" även kallad Norrtåg. Lösningen kräver ingen ny järnväg, endast materiel som kan byta spårbredd. Men VR kör inga persontåg från Kemi till Torneå för att inte tala om Haparanda även om finländsk spårbredd finns ända till Haparanda station.

Alltså behövs inte en upprustning av existerande järnvägsnät utan i stället ett nytänk av VR:s organisation, både när det gäller järnväg och behovet av kommunikation.

John-Eric Söderman Esbo

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning