Tänk om man fick medicin levererad med drönare

Tänk om man fick medicinen med sig redan från läkaren, vilket händer ibland? Denna länk i vårdkedjan skulle vad landsortsbefolkningen beträffar behöva drastiska förändringar, där teknikens landvinningar omfattande postgång med drönare och annan automatik skulle tas med i planeringen.

HBL har tagit upp ett angeläget ärende i en ledare 12.1.2020 om apoteksväsendet. Utan att ta ställning till frågan om apotekarnas förtjänster som Apotekarförbundets ordförande värjer sig mot i en insändarkommentar 16.1.2020, önskar jag att blicken kunde vändas mot det missförhållande som gäller för alla dem som inte "bor i stan".

Ledarskribenten säger att udden i ledaren var riktad mot regeringens och riksdagens svala reformiver och nämner glesbygden i Sverige, där en reform skett 2009 med stabilt ökande kundnöjdhet som följd 2010–2017. För mig förblir förborgat om man där numera är nöjd också i glesbygden eller bara i Stockholm, där gatubilden lär krylla av apotek.

Det är naturligt och som sig bör att en huvudstadstidning i första hand intresserar sig för huvudstadsregionen, men med tanke på att många av oss står med åtminstone ena benet ute i bygden, vore det önskvärt att lösningar, när reformer planeras, kunde omfatta också den del av befolkningen som saknar kollektivtrafik och har flera mil till doktor och närmaste apotek. Grovt förenklat, så kunde en del av distributionen förr skötas via "apotekshyllan" på lanthandeln eller så, att den som körde bussen, med hjälp av personal på apoteket i stan, fick ta emot medicin att överräckas vid vederbörandes husknut ute på landet. Påstår inte att det var bättre då, men det funkade.

I dag, när varken butik eller buss finns att tillgå, kan Lenas eller Kalles barnbarn eventuellt ta fram det ordinerade receptet på hens Omakanta, men själva medicinen ser ingendera röken av utan en resa in till stan, nödvändigtvis med bil. Tänk om man fick medicinen med sig redan från läkaren, vilket händer ibland? Denna länk i vårdkedjan skulle vad landsortsbefolkningen beträffar behöva drastiska förändringar, där teknikens landvinningar omfattande postgång med drönare och annan automatik skulle tas med i planeringen.

Ove Paul Åttiplussare Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning