Tänk också på självständigheten!

Det som vi insisterar på att kalla kärnvapengalenskapen är tron på att kärnvapensystemen utgör svaret på frågan om hur människorna ska leva i fred och trygghet.

"Fundera mer på hur människor kan leva i fred med varandra" skriver Sakari Aaltonen (HBL Debatt 12.2) i sitt gensvar på David Swansons och min insändare om kärnvapen (HBL Debatt 6.2). Men att bara be oss fundera mer är inte tillräckligt då vi talar om kärnvapensystemen. Risken är alltför stor för att detta domedagsmaskineri avsiktligt eller oavsiktligt ska förorsaka en planetarisk katastrof.

Visst bör vi tänka och gärna tänka mer, men vi bör också fundera ut praktiska lösningar och sätta dem i verket.

Det som vi insisterar på att kalla kärnvapengalenskapen är tron på att kärnvapensystemen utgör svaret på frågan om hur människorna ska leva i fred och trygghet. Mot denna tro, som uppenbarligen är förhärskande i kärnvapenstaternas regeringar, bör vi andra ställa FN-konventionen om ett kärnvapenförbud, som efter den 22 januari 2021 är internationell lag.

Finland, liksom Sverige, som tillsammans med 121 andra länder röstade för denna konvention i FN i juli 2017, men ännu inte har ratificerat den, borde tänka mer på ländernas självständighet och ansluta sig.

Mikael Böök,

Isnäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning