Tammerforsbornas löneinkomster ökade mest jämfört med fjolåret

Tammerforsborna är de vars löneinkomster har ökat mest i januari-oktober jämfört med i fjol, visar Skatteförvaltningens statistik. Bild: Sofie Fogde/SPT

Under perioden januari–oktober har det sammanlagda beloppet av löneinkomster ökat i alla de sex största städerna i Finland, uppger Skatteförvaltningen.

Tammerforsborna är de vars löneinkomster har ökat mest i januari-oktober jämfört med i fjol, visar Skatteförvaltningens statistik som myndigheten publicerade på måndagen.

Enligt Skatteförvaltningen ökade Tammerforsbornas löneinkomster med 7 procent.

Under perioden januari–oktober har det sammanlagda beloppet av löneinkomster ökat i alla de sex största städerna i Finland. I Uleåborg var ökningen 6,3 procent, i Esbo 5,9 procent, i Helsingfors 5,5 procent, i Åbo 5,4 procent och i Vanda 4,3 procent.

För hela landets del ökade lönesumman med 5,1 procent.

Tidigare har det endast varit möjligt att följa en årlig utveckling av förvärvsinkomster på kommunnivå. Nu uppdateras statistiken en gång i månaden. Månadsstatistiken hjälper att följa upp kommunernas ekonomiska situation, enligt Skatteförvaltningen.

"Vi önskar att kommunerna och församlingarna hittar statistiken och utnyttjar den vid planeringen av ekonomin och beslutsfattandet", säger Matti Luokkanen, överinspektör vid Skatteförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning