Tammenmaa: Oro för rätten att använda sitt eget språk

Bild: Leif Weckström

Språkrättsrådet Corinna Tammenmaa på Justitieministeriet säger att nya undersökningar ger en dyster bild av hur de grundläggande språkliga rättigheterna tillgodoses i Finland.

Tammenmaa syftar till både ministeriets webbenkät Dinåsikt.fi och till Språkbarometern 2016. Dinåsikt.fi och språkbarometern är ett led i beredningen av språkberättelsen som ges till riksdagen under 2017.

Tammenmaa säger att båda visar att även om språkgruppernas rättigheter och möjligheter att använda sitt eget språk skiljer sig från varandra har de många gemensamma problem.

– Det konfliktfyllda trycket inom minoriteter är hårt. Om man använder sitt eget språk är man rädd att ärendet drar ut på tiden. Om man inte använder sitt eget språk är man rädd att man inte förstår allt.

– Språkgrupperna antar inte att alla kan deras språk, utan önskar framför allt förutsägbarhet och särskilt att de ska bli förstådda i en nödsituation, skriver Tammenmaa i ett blogginlägg på Justitieministeriets sidor.

Tammenmaas blogginlägg är en kommentar till Europeiska språkdagen den 26 september.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03