Talvivaaras riktade emission förlängs

Gruvbolaget Talvivaaras riktade emission fortsätter över jul. Emissionen borde ha avslutats på torsdag, men bolagets styrelse beslutade förlänga tiden till den 28 december.

Den riktade emissionen ger fordringsägarna en möjlighet att konvertera sina fordringar till aktier. Saneringsprogrammets emission minskar bolagets skulder, men ger inte bolaget nytt kapital.

Talvivaara har saneringsskulder som berättigar till aktier för nästan 450 miljoner euro. Om alla fordringsägare nappar på anbudet kan de nya aktierna uppgå till cirka två tredjedelar av Talvivaaras hela aktiestock.

Talvivaaras aktie har inte noterats på Helsingforsbörsen sedan slutet av 2014. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning