Talvivaara permitterar personal och sänker löner

Talvivaaragruvan i Sotkamo.Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Gruvbolaget Talvivaara permitterar personal och sänker löner. Åtgärderna gäller cirka 15 anställda, säger bolagets vd Pekka Perä till FNB.

Åtgärderna vidtas eftersom bolagets saneringsprocess fördröjts. Det här har försvårat bolagets strävanden att utveckla och finansiera ny affärsverksamhet.

Talvivaara har 25 anställda för tillfället.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33