Talvivaara ett steg närmare aktieemission

Vd Pekka Perä är nöjd med bolagsstämmans stöd för en aktieemission. Bild: Markku Ulander

Gruvbolaget Talvivaara Kaivososakeyhtiö kan ta till en aktieemission för att bättre kunna ta hand om sina skulder och utveckla verksamheten.

En extra bolagsstämma gav på torsdagen styrelsen befogenheter att fatta beslut om en emission. Fullmakten är i kraft fram till juni nästa år. Styrelsen kan slå fast villkoren för emissionen.

Enligt vd:n Pekka Perä har inget beslut fattats om när och hur emissionen ska genomföras. Han är ändå nöjd med det breda stöd som bolagsstämman gav.

Talvivaaras aktier har inte noterats på Helsingforsbörsen sedan slutet av 2014. En utredare lämnade in ett förslag om företagssanering i Esbo tingsrätt i april 2015. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning