Talprogrammen förstörs med musikinslag

Som radiolyssnare har jag och många med mig uppfattningen att man på Vega gör programmen för sig själva och inte för oss lyssnare.

Som gammal och trogen radiolyssnare nödgas jag protestera mot Yle Vegas programredigering. Kanalen har många utmärkta egna talprogram som jag gärna lyssnar till, men som alltför ofta förstörs och sönderstyckas med musikavbrott som inte har någon anknytning till programmet. När jag lyssnar på talprogrammen vill jag inte ha dem splittrade med musik som skadar och förstör sammanhanget. Jag vill lyssna till programmet som en helhet, inte som en serie fragment.

Programtypen skapar även problem för dem som lider av nedsatt hörsel. Jag besökte nyligen en vän på ett äldreboende som klagade på att tiden blev lång och jag föreslog då att han kunde lyssna på Yle Vega som ju sänder nästan hela dygnet. Nej, det går inte svarade han. "Jag hör dåligt och måste ha väldigt hög ljudnivå för att kunna följa med talprogram och så långt är allt bra. Men så kommer det hela tiden musikinslag, som med den höga ljudnivå jag måste ha för att uppfatta tal, dånar genom hela äldreboendet och gör att personalen varje gång kommer inrusande och tvingar mig att dra ned ljudnivån på min radio. Jag kan alltså inte lyssna på Vegas talprogram som jag gärna vill höra. Jag är hänvisad till enbart de rikssvenska kanalerna som inte kokar ihop tal och musik såsom Vega gör, men jag missar i stället alla Vegas program från vårt eget land."

Varför kan man inte redigera programmen så att åtminstone reportage, nyheter och andra informativa talprogram inte styckas sönder med ovidkommande musikinslag? Som radiolyssnare har jag och många med mig uppfattningen att man på Vega gör programmen för sig själva och inte för oss lyssnare. Yle Vega har tydligen glömt att det är lyssnarna som betalar lönerna och därför hoppas jag att kanalen i fortsättningen tar hänsyn till våra önskemål och redigerar talprogrammen utan onödiga musiksnuttar.

Jens Harberg Mariehamn

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning