Stora prisskillnader i klientavgifterna – samma vårdservice kan kosta 750 euro eller 1000 euro i månaden

Skillnaderna i prissättningen mellan olika kommuner när det gäller är äldreomsorg är stor, skriver Talouselämä. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Det finns stora skillnaderna i klientavgifterna inom vården mellan olika kommuner, skriver Talouselämä. I själva vården finns inga sådana skillnader som skulle förklara prisskillnaden.

Vårdavgifterna och vårdstöden är en annan djungel som klienten kan ha svårt att hålla reda på. Skillnaderna i prissättningen mellan olika kommuner är också stor, skriver Talouselämä. Därför kan klienten tvingas betala flera tusen euro mer om året i en kommun med dyrare vård än en med lägre avgifter.

Extrema fall är Tammerfors och Villmanstrand. En äldre medelinkomsttagare i Tammerfors betalar 747 euro i månaden i klientavgift medan priset i Villmanstrand är 989 euro. Skillnaden mellan klientavgifterna är över 2 900 euro om året.

Prisskillnaderna är stora men helt enligt lagen. När det gäller själva vården finns inget innehållsmässigt som kan förklara prisskillnaden.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46