Talouselämä: Helsingfors granskar höginkomsttagare i stadens hyresbostäder

Borgmästare Jan Vapaavuori talar ut om Helsingfors hyresbostäder. Arkivbild. Bild: Karl Vilhjálmsson/HBL-Arkiv

Helsingfors ska inom kort granska problematiken kring personer som bor i stadens hyresbostäder trots att deras inkomster växt märkbart, säger borgmästare Jan Vapaavuori till Talouselämä.

I Helsingfors stads hyresbostäder bor människor vars inkomster växt märkbart efter att de beviljats hyresbostaden, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) till Talouselämä. Det ska staden granska nästa år.

– Efterfrågan har under årtionden varit kroniskt högre än utbudet. Att få dem i balans är det enda alternativet och det går inte på ett år, inte ens på fem år. Samma byggandevolym som vi har nu borde fortsätta i flera år för att vi ska få till stånd en riktig förändring, säger Vapaavuori till tidningen.

Huruvida det skulle behövas inkomstgränser för stadens hyresbostäder säger Vapaavuori är en svår fråga. Han menar att det är klart att den offentliga bostadsproduktionens bostäder borde styras till dem som behöver dem mest, men att det är viktigt att stadsdelarna har olika typer av invånare.

Vapaavuori säger att staden hur som helst kommer att revidera sin genomförandeplan för boende nästa år och att man då också kommer se över problematiken med att hyresgästernas inkomster växt efter att de beviljats en av stadens hyresbostäder.

Vad gäller stadens Hitas-bostäder, det vill säga förmånliga ägarbostäder, säger Vapaavuori att en lösning skulle vara lättare att hitta om det fanns garantier för att en motsvarande mängd bostäder skulle tillkomma också utan Hitas-systemet.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning