Tallinntunneln når viktig milstolpe på fredag – Nylands förbund kritiskt i sitt utlåtande

Projektet Tallinntunneln landar hos NTM-centralen i Nyland på fredag. Centralen ska göra en bedömning av hur väl jätteprojektet beaktar miljön i sin planering.

Den planerade tågtunneln mellan Estland och Finland kommer att ha en rad konsekvenser för miljön. Peter Vesterbackas förslag Finest Bay Area har presenterat ett så kallad miljökonsekvensbedömningsprog...