Tålamodet tryter med Portugals skattepolitik – finländare hotas av skattesmäll nästa år

Lissabon. Bild: Mostphotos

Om Portugal inte före årsskiftet har godkänt skatteavtalet med Finland från 2016, kan Finland börja dubbelbeskatta finländare med inkomster i Portugal. Finland ökar pressen på Portugal för att lösa frågan om skattefria pensioner.

Finland har länge försökt lösa problemet med skattefria pensioner för finländare som bosatt sig i Portugal. I november 2016 blev ett nytt skatteavtal mellan länderna klart och i Finland godkändes det av riksdagen redan månaden därpå. Men i Portugal har regeringen ännu inte ens lagt fram avtalet för godkännande i parlamentet.

Det har fått Finlands regering att höja tonläget mot Lissabon. För att få fart på processen lade regeringen förra veckan fram ett förslag till riksdagen om att säga upp det befintliga, snart 50-åriga skatteavtalet med Portugal, så att det upphör att gälla i januari 2019.

– Vi räknar med beslut i frågan i maj eller i början av juni, säger Antero Toivainen, rådgivare på Finansministeriet.

Det innebär att om Portugal till årsskiftet inte har godkänt 2016 års avtal blir det en avtalslös skattesituation mellan de båda euroländerna. I praktiken kan Finland då dubbelbeskatta finländare med inkomster i Portugal.

Samma problem i Sverige

Också Sverige är på väg att kräva omförhandling av skatteavtalet med Portugal, för att stoppa skattebefriade utbetalningar av arbetspensioner till tusentals svenskar.

– Tiden rinner ut, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Finansministern har på rader av Ekofin-möten, och på tu man hand med portugisiska kollegor, hittills förgäves försökt förmå Portugals regering att introducera en skatt på privata svenska arbetspensioner. Men inget händer och Magdalena Andersson överväger nu att ta till hårdare tag.

Behöver justeras

Grundproblemet finns i ett skatteavtal från 2002 som efter en portugisisk skattereform några år senare innebär att vissa tjänstepensioner kan plockas ut skattefritt i Portugal.

– Vi har inget behov av att omförhandla avtalet i sin helhet, men just den här delen behöver justeras, säger Andersson.

TT: Hur lång frist ger du Portugal för att agera i den här frågan?

– Det är inte lång tid kvar innan vi kommer kräva en omförhandling av avtalet. Tiden rinner ut, säger hon.

Danmark har efter liknande konflikter sedan 2010 inga skatteavtal med vare sig Frankrike eller Spanien.

Enligt Britt-Marie Hallberg Eriksson, rättslig expert på svenska Skatteverket, är syftet med skatteavtal att undvika dubbelbeskattning och inte att denna typ av inkomst ska bli helt skattebefriad.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03