Tålamodet slut vid Öresund – han vill ha ersättning av staten för id-kontrollerna

Över bron. Ferdinand Brasz tar numera bilen från hemmet i Malmö till arbetet i Danmark. Han har tillsammans med andra besvikna pendlare anmält den svenska staten till justitiekanslern för id-kontrollerna vid Öresund. Marika Leinonen åker med den här dagen. Speciellt hemresan med tåg, men stress att hinna hämta barnen på dagis, är tärande. Bild: Moa Dahlin

Under det som tidigare var en halv timmes tågresa mellan Sverige och Danmark måste de som pendlar nu bevisa sin identitet två gånger. Förseningarna är många och frustrationen stor. Allt tyder ändå på att den svenska regeringen kommer att förlänga id-kontrollerna ytterligare. För det nordiska samarbetet är gränskontrollerna inom Norden prekära.

MALMÖ/KÖPENHAMN Novemberdimman som har lagt sig över havet försämrar visserligen sikten, men när Ferdinand Brasz styr sin bil över Öresundsbron blir det tydligt hur kort avståndet mellan Sverige och Danmark är. Bara 7,8 kilometer bro och lite tunnel därpå skiljer länderna åt.

I ryggen har Brasz hemmet i Malmö och framför sig på den danska sidan arbetet i Høje-Taastrup.

Han är en av de 15 000 personer som dagligen arbetspendlar över sundet, och precis som 93 procent av dem gör han det i den här riktningen.

8 000–9 000 per dag tar tåget till jobb och studier. Det gjorde också Brasz i sex år, men i somras fick han nog. Gränskontrollerna som Sverige införde för ett år sedan ställde till det, id-kontrollerna som kom till i januari blev droppen.

– Det blev så stressigt och aggressivt. Jag märkte att det inte gick att fortsätta med tåg.

Det är speciellt hemresan som är svår. Kontrollerna gör att tågpassagerarna måste stiga av vid Kastrup i Danmark, åka uppför trapport, gå genom terminalen och ta sig ner till en annan perrong där det danska tågbolagets säkerhetsvakter kontrollerar identitetsbevisen. Det är id-kontrollen.

På den första stationen i Sverige möter svenska poliser för passkontroll som också påverkar resetiden.

Dubbelt. Vid Kastrup granskas id-handlingar, på den första stationen på den svenska sidan, Hyllie (på bilden) gör polisen gränskontroll. Petter Götesson är en av dem. Bild: Moa Dahlin

Länsstyrelsen i Skåne, som på regeringens uppdrag har sammanställt effekter av kontrollerna, konstaterar i sin rapport att restiden från järnvägsstationen i Köpenhamn till centralstationen i Malmö har förlängts från 35 minuter till 55 eller till och med 75 minuter.

Ferdinand Brasz åker dessutom vidare i Köpenhamnsområdet. Det hela blev för tärande och den gemensamma tiden med de tre barnen för kort, säger Brasz.

– Plötsligt blev det stopp för livsplaneringen.

Pressa regeringen

Ferdinand Brasz hör till de 565 pendlare som nyligen gjort en anmälan till den svenska justitiekanslern om id-kontrollerna och kräver som kräver staten på skadestånd.

För hans del handlar det om kostnader för bilen, medan andra till och med har sett sig tvungna att säga upp sig från arbetet.

– Vi vill få ett erkännande av att vi lider, att någon säger att kontrollerna inte är okej.

Det är Sydsvenska handelskammaren som koordinerar och bistår pendlarna.

– Vi vill ge lite tryck, säger vice vd Per Tryding.

Adress för den pressen är den svenska regeringen. På fredag löper det nuvarande beslutet om id-kontroller ut och ett nytt tas sannolikt i morgon.

– Vi konstaterar att det är id-kontrollerna som skapar stora logistiska problem och hävdar att de strider mot EU:s regler.

EU-kommissionen har tillåtit att gränskontrollerna förlängs med tre månader, men enligt Per Tryding är det ifrågasatt om id-kontrollerna kan räknas in, även om regeringen gör det.

De är inte som vanliga gränskontroller. De görs i Danmark eftersom bussbolagen och tågoperatörerna, transportörerna, kan få böter om de släpper in människor utan giltiga id-handlingar i Sverige.

Byte av perrong. Den som vill åka tåg över Öresundsbron från Danmark till Sverige måste stiga av tåget, upp genom terminalen och ner på nästa perrong. Det är den id-kontrollen som många i regionen upplever som allra mest tidsödande. Här har region Skåne försökt förhandla till sig en enklare lösning med den danska transportministern. Bild: Moa Dahlin

Asylsökande

Henrik Fritzon är ordförande för landstinget, Region Skåne, och har sin åsikt klar.

– Sett ur Skånes synvinkel vore det bäst att id- och gränskontrollerna skulle upphöra, säger han.

Det säger han även om han är Socialdemokrat – liksom majoriteten i den regering som infört dem.

– Vi på vår nivå kan inte ta ansvar för migrationspolitiken. Det är en fråga för regeringen, säger han.

Öresundsbron öppnade i juli 2000 och har påverkat integrationen i regionen betydligt.

93 procent av arbetspendlingen sker från Skåne till Själland där sysselsättningen är högre och jobbutbudet större.

De förlängda resetiderna med tåg i och med id-kontrollerna gör nu att 320 000 färre jobb än tidigare i Danmark kan nås inom en timme från Malmö och Lund.

Under det första året med id-kontroller minskade tågresenärerna med 15 procent.

1,5 miljarder kronor per år, motsvarande 150 miljoner euro, är den samhällsekonomiska kostnaden för gräns- och id-kontrollerna enligt Sydsvenska handelskammaren. I det ingår förlorad arbetstid och en minskad arbetsmarknad.

Källa: Sydsvenska handelskammaren, Öresundsinstitutet, Länsstyrelsens i Skånes utvärdering av identitetskontroller.

Det var för att stävja inflödet av asylsökande som kontrollerna infördes, i fjol kom 163 000 asylsökande till Sverige och en stor del just över Öresundsbron.

Av Migrationsverkets färska prognos framgår att speciellt id-kontrollerna samt danska stickprovskontroller mot Tyskland har försvårat för asylsökande att ta sig till Sverige, men att EU:s migrationsöverenskommelse med Turkiet också är en betydande orsak till att verket räknar med bara 29 000 asylsökande i Sverige i år.

Nordiskt dilemma

Frågan om gränskontrollerna är uppe också på Nordiska rådets session i Köpenhamn som inleddes i dag med parlamentariker och ministrar på plats.

Ett av de främsta resultaten av det nordiska samarbetet är passfriheten, som gällt i sextio år. I ett nordiskt ljus är det därför inte oproblematiskt att först Sverige, och sedan Danmark och Norge infört kontroller.

Finlands statsminister Juha Sipilä säger att det är synd att Norden som varit ett föredöme i frågan har gränskontroller, men att det gäller att få EU:s yttre gränser i skick först.

Sveriges statsminister Stefan Löfven säger till Sveriges radio att inget av de nordiska länderna vill ha kontroller men att "nöden krävde det".

Han och den danske ministern Lars Løkke Rasmussen har diskuterat hur gräns- och id-kontrollerna ska underlättas för pendlarna.

– De måste gå snabbare att göra, säger han.

Tillbakagång. Ferdinand Brasz säger att gränskontrollerna också är mentalt tunga. Det känns som flera steg bakåt att behöva visa pass när man reser åker över gränsen, menar han. Bild: Moa Dahlin

En region

I Ferdinand Brasz bil den här morgonen sitter också kollegan Marika Leinonen som ibland får skjuts även om hon fortfarande oftare tar tåget.

Hon suckar och säger att hon gärna hade sett att olika förslag till enklare kontroller som framförts i Skåne hade beaktats tidigare. Känslan av att inte politikerna i Stockholm förstår problemets omfattning är tydlig.

Ungefär samtidigt som Brasz och Leinonen når kontoret sitter Peer Berg på ett tåg till Malmö. Han åker över sundet mer sporadiskt och upplever därför inte de praktiska problemen med kontrollerna som särskilt stora.

Men han känner irritation varje gång han ska ta fram sitt pass.

– Vi ska vara en nordisk region, utbrister han.

Bild: TT Nyhetsbyrån

Smidigare. Jeanette Strömberg som pendlar med tåg till Köpenhamns centralstation säger att hon förstår att gränskontroll behövs, men att den borde göras enklare för dem som pendlar. Bild: Moa Dahlin

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning