Taktfullt i takt eller i otakt

Bild: LEHTIKUVA/ Timo Jaakonaho

EU har stått vid vägskäl tidigare, men sällan så förvirrat som nu med så många olika vägval framför sig. Flera vägar kan i alla fall leda till målet, som måste vara gemensamt.

EU utvecklades från en kol- och stålunion mellan sex länder till dagens organisation där närmare 30 länder samarbetar på många plan inom olika sektorer. Globaliseringen, eurokrisen, flyktingproblemen, den växande populismen, Rysslands aggressioner i närområdet, USA:s nya politiska ledning och givetvis brexit har sammantaget skakat om EU rejält. Till följd av de här omvälvande händelserna har EU hamnat i en kris. Medborgare undrar om EU är mer till nytta eller skada.

Något måste göras. Om EU fortsätter som tidigare kommer unionen snart att helt tappa styrfart och kaoset tilltar. Om det tillåts ske förlorar EU också sin internationella tyngd i rask takt och relationerna till omvärlden blir diffusa. EU är starkare ju mer enad unionen är och ju starkare union desto tryggare och framgångsrikare medlemsländer. Utan EU är alla medlemsländer svagare.

En vitbok är en skrift som sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade förra veckan en vitbok om EU:s framtid. I den finns fem olika visioner om vilka vägar EU kunde ta.

Den första är att EU fortsätter som nu. Den handlingsförlamning EU hamnat i utesluter det här alternativet.

Den andra visionen innebär att EU bara skulle koncentrera sig på den inre marknaden. Det skulle betyda att man ger upp och krymper EU till något som enbart har med ekonomi att göra. Det känns otillräckligt och otänkbart.

Den tredje vägen är att låta medlemsländerna gå vidare i olika takt. Med dagens brokiga medlemsskara och vissa nationella politiska extrema egenheter kan det här vara den bästa vägen för EU.

Det fjärde alternativet är att alla EU-länder enas om att göra bara en del saker gemensamt men på ett effektivare sätt än tidigare. Det skulle sannolikt bli väldigt svårt att komma överens om vad unionen ska fokusera på.

Den sista vägen är att göra mycket mer tillsammans, vilket är en omöjlig väg.

Junckers vitbok är en bra start. Nu finns tid att diskutera på nationell nivå och tillsammans. Det är medlemsländerna som ska slå fast visionen för EU:s framtid, inte kommissionen, vilket Juncker själv understryker. Han vill aktivera folket och politikerna i alla medlemsländer.

EU-debatten har varit lam i Finland de senaste åren. Nu är det hög tid att återuppliva den och samtidigt ta en aktivare roll i alla EU-sammanhang.

Statsminister Juha Sipilä diskuterade faktiskt kring EU i en kolumn i fredagens Helsingin Sanomat. Han talar för en realistisk medelväg och för att EU-samarbetet inte borde utvecklas i olika takt så att det skapas skilda kärnor. Frågan är om det går att undvika om EU ska fungera.

Med stöd av de erfarenheter vi nu har kan det vara klokast att gå in för en modell med olika kärnor, där länderna kan välja takten på den fortsatta integration man vill ha. Det ger dessutom möjligheter till justeringar om och då omvärlden eller de nationella förhållandena förändras.

De fyra största EU-ländernas ledare träffades i Versailles i måndags för en första diskussion kring visionerna och gav sitt stöd för den här vägen. Vid toppmötet i Bryssel på torsdag-fredag kan diskussionen utvidgas.

Oberoende av vilken väg EU väljer så måste en minsta gemensam nämnare finnas kvar orubbad. Om den inte utgörs av en inre marknad och EU:s grundvärden är något på tok. Oberoende av hur många olika medlemsalternativ som erbjuds så måste ändå de gemensamma värdena om fred, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, tolerans och frihet alltid kunna omfattas av alla. Den som inte kan leva enligt dessa grundvärden hör inte hemma i EU.

Samtidigt kan idealismen inte överskugga realismen i unionens politik. En hel del av de beslut som nu fattas på EU-nivå skulle kunna återföras till nationell nivå. Men det måste ske på ett kontrollerat sätt som inte äventyrar huvudidén med den europeiska unionen.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning