Raseborgsolyckan: Försvaret gav ut namnen på de omkomna beväringarna

En rälsbuss och ett terrängfordon från Nylands brigad krockade vid järnvägsövergången i Skogby i morse. Fordonet ligger cirka femtio meter från övergången. Bild: Vidar Lindqvist

Tre beväringar omkom när deras transporfordon krockade med Hangötåget i Leksvall i Raseborg på morgonen. En tågresenär fick en sjukdomsattack vid krocken och avled också.

Den beväring som körde militärfordonet misstänks åtminstone för äventyrande av trafiksäkerheten samt dödsvållande och vållande av kroppsskada.

Samtliga fyra dödsoffer är finska medborgare. De omkomna beväringarna är alla från Nylands brigad. Försvarsmakten gick på kvällen ut med namnen på alla tre, efter överenskommelse med deras familjer. De döda är Ossian Jaakkola från Vanda, Henrik Holmbäck från Karleby och Kristoffer Lindfors från Pedersöre.

De deltog i en nattlig övning och var på väg till Syndalens övningsområde när olyckan skedde klockan 8.00 på morgonen. Tåget, en rälsbuss var på väg från Ekenäs mot Hangö när det rammade försvarsmaktens lastbil (Sisu A2045) vid den obevakade plankorsningen. Lastbilen demolerades fullständigt.

Den beväring som körde lastbilen skadades allvarligt. Han misstänks för brott, uppger polisen, men brottsrubriceringen är tillsvidare oklar.

Föraren och tio andra skadade fördes till sjukhus. De fyra svårast skadade fördes till Tölö sjukhus och resten till Raseborgs sjukhus i Ekenäs. De svårast skadades tillstånd uppges vara stabilt. Senare på dagen kunde sex av de sju lindrigt skadade återvända till garnisonen, och den sjunde väntas få lämna sjukhuset i kväll.

– Sikten var dålig och det snöade i området när olyckan inträffade, uppger kriminalkommissarie Mats Sjöholm, som leder förundersökningen i det inledande skedet. Vare sig polis, räddningsväsende eller olycksutredningscentralen ville uttala sig om orsakerna till olyckan.

– Vi hör vittnena så fort deras hälsotillstånd medger det, säger Sjöholm.

Olycksutredningscentralen skickade omedelbart ut en expertgrupp bestående av fem personer. Säkerhetsutredningen kommer att ta 6-12 månader i anspråk.

– Vi kommer att vända på varje sten för att få veta varför det gick så här, säger centralens informationschef Sakari Lauriala.

– Säkerheten vid våra plankorsningar är inte på en god nivå, säger Lauriala.

Bild: Kristoffer Nöjd

Sedan 2000 har 121 personer omkommit i tiotals olyckor vid plankorsningar runtom i landet.

Alla i lastbilen var beväringar, också chauffören. Nylands brigads stabschef Jörgen Engroos kunde inte vid presskonferensen uppge hur stor erfarenhet chauffören hade av fordonstypen. Beväringarna hade antagligen ryckt in i februari i år.

Engroos fick frågan om chaufförerna var utvilade när de satte sig vid ratten efter nattens övningar.

– Chaufförerna har mycket strikta regler för vila, och de kontrolleras också, försäkrade han.

Det var dålig sikt under morgonens krock. Bild: Iines Vikiö

Lastbilen är försedd med säkerhetsbälten och skyddsbåge och anses vara en säker bil, men i ett möte med ett tåg är det frågan om krafter som säkerhetsutrustningen inte rår på.

Det fanns två militärfordon i plankorsningsområdet när olyckan inträffade. Det är oklart vilket av fordonen som körde över först.

Räddningsverket i Ekenäs tog emot larmet klockan 8.01 och man var på plats vid Leksvallsvägen tio minuter senare.

– Det stod genast klart för oss att vårt uppdrag är att bistå första hjälpen personalen, säger jourhavande brandmästare Ari Ojala.

Försvarsminister Jussi Niinistö har skickat sina kondoleanser på Twitter.

Räddningsverket uppger att 11 personer var delaktiga i olyckan, men hur allvarliga deras skador är ville man ännu inte säga något om. Också HNS-distriktet uppger att 11 skadade förts till distriktets olika sjukhus.

En del av de skadade har uppenbarligen befunnit sig ombord på tåget. Marinens informationsavdelning uppger att det fanns åtta beväringar ombord på olycksfordonet och att tre omkom, fyra skadades och en klarade sig oskadd. Uppgiften bekräftades senare av Nylands brigad.

Beväringar och personal vid Nylands brigad ges krishjälp på garnisonen i Dragsvik och det drabbade kompaniet fick genast krishjälp ute i terrängen.

Tåget som var inblandat i krocken. Bild: Kristoffer Nöjd

Tågen mellan Karis och Hangö ersätts med buss under hela torsdagen på grund av olyckan.

Försvarsminister Niiinistös kondoleansmeddelande lyder: "Jag har med stor sorg tagit del av nyheten om olyckan vid Nylands Brigad, där flera i tjänst varande beväringar omkom. Jag framför mitt djupa deltagande till deras nära.

Värnplikten är Finlands försvars stenfot. Det är väldigt tungt för oss alla då beväringar som är i fosterlands tjänst omkommer. "

Lastbilen har blivit fullständigt demolerad vid sammanstötningen. Bild: Kristoffer Nöjd

Jag har gett instruktioner att hela försvarsförvaltningen skall sorgflagga i dag börjande klockan tolv.

Ansvaret för förundersökningen flyttas senare över till polisens enhet för svåra trafikolyckor vid Västra Nylands polisstation.

Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

Uppdaterat kl. 14.13 I tidigare versioner av artikeln beskrevs fordonet som en Masi eller Sisu SA-150. Fordonet i olyckan var en Sisu A2045.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning