Tafatt olycksfågel med posttraumatisk stress

Steve Sem-Sandberg skriver fram det ena svårforcerade landskapet efter det andra och skildrar med svidande saklighet de vedervärdiga fältförhållanden som Woyzeck tvingas leva under. Bild: Stefan Tell

Är Steve Sem-Sandbergs roman W till sist det nattsvart jakande svaret på den fråga som ställs av dess huvudperson: ”Är detta gränslösa ständigt pågående oförstånd världens grundläggande ordning?”

Varför Woyzeck, igen? En fotsoldat som genom ett olyckligt ögonblicks verk blir ett rättsfall i kulturhistoriens finrum, en trashank vars tragiska livsöde getts politisk laddning genom tolkningar på s...