Vår dotter kunde inte uttala "k" – då ställs vi frågor om alkoholvanor

Jag känner mig ofta liten, skör och ömtålig i ett stort system.

Det mesta som gäller barnen gör min hud tunn. Kontakt med myndigheter får mig ofta att bli ytterst känslig och spänd. Kombinationen, när det handlar om myndighetskontakter gällande barnen, gör j...