Tabun kring intelligens

Antingen har man "språk-" eller "mattehuvud", vissa saknar bådadera. Eller? Bild: Lehtikuva / Anni Reenpää

Det råder ingen artskillnad mellan personer med kognitiv funktionsnedsättning och normalbegåvade eller särbegåvade – det är en gradskillnad som samhället i praktiken förbiser.

Det snabbaste sättet att tappa ansiktet i en kultur genomsyrad av jantelagen är att tro sig vara förmer. Det är laddat att prata om intelligens. Och omvänt: funktionsvariationer är ett kraftigt samhäl...