Taaleriaffären höjer Aktias resultat – rejält

Taaleriaffären syns nu för första gången i Aktias delårsresultat. Bild: Mesut Turan/Lehtikuva

Aktia köpte finansgruppen Taaleri förra vintern. Förvärvet syns nu för första gången i resultatet.

Aktia gör framsteg inom såväl in- och utlåningen som kapitalförvaltningen, visar bankens senaste delårsresultat. Särskilt handlar det om en ökning i provisionsnettot, som visar hur mycket banken tjänar på bland annat fond- och transaktionsavgifter.

Provisionsnettot steg med 39 procent, vilket till stor del beror på att finansgruppen Taaleri nu har införlivats i banken. Integrationen av bolaget uppges framskrida enligt plan, men orsakade också stora kostnadsökningar.

Räntenettot, som visar hur mycket banken tjänar på in- och utlåning, steg med 16 procent.

"Tillväxten inom kreditgivningen hölls på den befintliga, moderata risknivån. Vårt mål är inte bara volymtillväxt i sig, utan också att värna om en god kvalitet på kreditportföljen", säger vd Mikko Ayub i sin kommentar.

De stigande intäkterna, och utgifterna, ger ett rörelseresultat som landar på 24,4 miljoner euro, hela 49 procent högre än i fjol.

Aktia slog under det gångna kvartalet fast sin nya strategi, som är indelad under tre paroller: att Aktia ska vara den bästa kapitalförvaltaren, söka tillväxt genom kunder som vill öka sin förmögenhet och fokusera på kundupplevelsen.

I de finansiella målen nämns bland annat att Aktia ska ha en årlig rörelsevinst på 120 miljoner år 2025, strax över dubbelt så mycket som 2020.

Aktier till personalen

I efterdyningarna av Taaleriaffären rapporterade pressen rapporterat om uppsägningar på bred front vid Aktias kapitalförvaltning.

Senare under hösten genomförde banken en emission av aktier till personalen, med målsättningen att sporra personalen till att långsiktigt öka bankens värde.

"Att emissionen övertecknades är ett starkt bevis på medarbetarnas tro på Aktias framtid", säger Ayub.

I oktober fattade också styrelsen beslut om att ge ägarna utdelning för vinsten från i fjol. Totalt betalades 30,9 miljoner euro ut, det vill säga 0,43 euro per aktie.

Tredje kvartalet 2021 (tredje kvartalet 2020 i parentes). Alla siffror i miljoner euro.

Räntenetto: 23,1 (20)

Provisionsnetto: 33,5 (24,2)

Livförsäkringsnetto: 9,7 (4,7)

Rörelsekostnader: 41,6 (33,8)

Jämförbart rörelseresultat: 23,8 (16)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning