Ta vara på de ungas engagemang

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Ungdomsbarometern visar ett stigande samhällsintresse bland unga som borde vårdas bättre.

Ungas värderingar och tankar om samhället har undersökts i en ungdomsbarometer i 25 år. Resultatet för den senaste mätningen offentliggjordes på tisdagen.Det är inte överraskande att klimatförändringe...