Ta vaccinet!

Jag uppmanar varmt alla som har en psykosdiagnos, eller har en närstående med en sådan, att aktivt se till att hen får vaccinet så fort det är möjligt!

HBL rapporterar (18.2) om en belgisk studie enligt vilken personer med svåra psykiska sjukdomar (till exempel schizofreni eller schizoaffektiv störning) i många länder, bland dem Finland, inte prioriteras vid covidvaccinering. Detta är ett viktigt ärende eftersom dessa personer har klart förhöjd risk att drabbas av eller avlida i svår covid. Sedan studien skrevs har dock de finska nationella riktlinjerna (som dras upp av Institutet för hälsa och välfärd) lyckligtvis uppdaterats, och personer med psykossjukdom står numera i förtur i frågan om vaccin.

Jag uppmanar varmt alla som har en psykosdiagnos, eller har en närstående med en sådan, att aktivt se till att hen får vaccinet så fort det är möjligt!

John Söderholm, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning