Ta grundlagen på allvar!

Bilden är från demonstrationen på Vasa torg i oktober.Bild: Marcus Lillkvist /SPT

President Sauli Niinistö gjorde en stark markering då han stadfäste lagen om jourreformen. Svenskan måste fungera på sjukhuset i Seinäjoki.

Presidenten hänvisar till grundlagsutskottets ståndpunkt: Jourförslaget är grundlagsenligt bara under förutsättning att sjukhuset i Seinäjoki har en lagstadgad skyldighet att se till att svenskspråkiga patienter som flyttas från Vasa till Seinäjoki i praktiken kan använda sitt eget språk.

Social- och hälsovårdsutskottet skrev in den grundlagsenliga skyldigheten i lagen utan att slå fast hur den ska uppfyllas. Presidenten påpekar att både de som utfärdar förordningen om hur lagen ska tillämpas och de tjänstemän som ska följa den är bundna av sitt tjänstemannaansvar att se till att de språkliga rättigheterna uppfylls också i verkligheten.

Presidentens uppfattning är att jourtjänsterna bara kan överföras från Vasa till Seinäjoki om det är säkert att patienterna kan få service enligt eget val på finska eller svenska.

President Sauli Niinistös uttalande är en stark betoning av de grundlagsfästa språkliga rättigheterna. Det är viktigt att han framhåller att det måste vara säkert att vården på svenska verkligen fungerar i Seinäjoki innan patienter flyttas dit.

Det betyder att de tvåspråkiga strukturer som vården på svenska kräver måste finnas på plats. Men lyckas det inom den snäva tidtabell som gäller för vårdreformen?

En annan utväg är att regeringen retirerar och ger Vasa status som det trettonde sjukhuset med fullständig jour.

Presidentens uttalande binder inte regeringen. Men hans betoning av grundlagen är en betydligt starkare markering än den allmänna formulering som social- och hälsovårdsutskottet skrev in i lagen.

Sauli Niinistö ger regeringen en möjlighet att svälja prestigeförlusten och ta lagen till ny prövning.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00