Ta energitorven till heders!

En tömd torvmosse är en utmärkt grund för skogsplantering eftersom trädrötterna genast griper in i lerskiktet.