Ta efter Sverige

En flygskatt av svensk modell för att dämpa flygets ökningstakt är nödvändig om Finland ska leva upp till sin del av klimatmålen.

Jag läste en insändare (HBL Debatt 28.1) där det argumenteras för att minska flygets utsläpp med miljöbränsle. Problemet är att även om allt flygbränsle vore förnybart skulle det bara kompensera ökningen av flygandet. En flygskatt av svensk modell för att dämpa flygets ökningstakt är nödvändig om Finland ska leva upp till sin del av klimatmålen.

Isak Bengtsson Falkenberg, Sverige

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning