Ta bort tassarna från Gårdsskogen

Bild: Arco

Artikeln om Malmgårds "2 000 nya inflyttare" (HBL 5.5) ger tyvärr en felaktig bild av både processen och området. Här i Malmgård ser vi situationen på annat sätt.

Här vill vi absolut inte att Gårdsskogen förstörs. Vi har presenterat skogens naturvärden för många politiker i flera politiska grupper, bland annat till vice borgmästaren Anni Sinnemäki. Vi har demonstrerat här i Malmgård och vid stadshuset. Vi har satt upp en arbetsgrupp inom Malminkartanon asukasyhdistys för att följa upp processen och uttrycka vår åsikt. Den här nya planeringstävlingen har gjort oss väldigt oroliga.

Gårdsskogen är till och med i hela Nyland en unik gammal skog, som praktiskt taget aldrig har sett en såg eller yxa. Den 15 hektar stora skogen har varit både ett värdefullt naturreservat och en viktig plats för naturälskande invånare. Längs bergen går en urgammal stig, som möjligen har använts redan under stenåldern. Malmgård samt närliggande Myrbacka hör till de äldsta bosatta trakterna i Finland, och prehistoriska gravar har hittats i precis den här skogen. Skogen är en helhet som inte längre finns om de här planerna förverkligas. I Helsingfors har det just nyligen bestämts att inga värdefulla naturområden ska byggas. Om Gårdsskogen inte är sådan så vet jag inte vilka är.

Artikeln ger en bild av att processen är klar och att allt är färdigt för att börja bygga hus. Det är, lyckligt nog, ganska långt från sanningen. Marken ägs av Sponda, planeringstävlingen organiserades av Sponda och vinnaren valdes av en jury tillsatt av Sponda. Beslutsprocessen för Malmgårds planeringsprinciper har ännu inte börjat, och det är först efter det som stadsfullmäktige kan besluta om planerna. Det är givetvis viktigt att privata markägare är aktiva, men i alla fall är det staden som beslutar och ingen annan. Sponda låter också förstå att "en del" av invånarna har varit kritiska. Sanningen är att majoriteten av invånarna inte vill att det byggs i Gårdsskogen över huvud taget. Å andra sidan tycker vi att vår stadsdel måste förnyas, och vi har aktivt presenterat våra förslag för möjliga tomter. Det är bara den här skogen som vi vill spara för ytterligare årtusenden.

På kartan ser det ut som att "centrala Malmgård" är nära tågstationen och att den planerade byggnaden skulle förbättra förbindelserna. Vad som inte sägs är att på grund av höjdskillnader blir tåget knappast ett alternativ till den egna bilen för invånarna i de planerade husen. En av de stora principerna i den nuvarande generalplanen är att sluta bygga bilberoende skogsförorter. Spondas planer skulle ge oss precis en sådan – och förstöra en av de sista enhetliga skogarna i Helsingfors, mitt i den globala mångfaldskrisen.

Hannu Tuominen, Malmgård, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning