Ta ansvar för människor, inte för mässan

Bild: Camilla Lindberg

Vår lojalitet bör ligga hos de utsatta författarna, skriver Martina Moliis-Mellberg och Ylva Perera.

Författaren Claes Andersson uppmanar i sin debattartikel (HBL 6.5) alla sina författarkolleger att delta i bokmässan i Göteborg, även om en stor grupp författare har gått ut med ett offentligt besked om att de inte medverkar så länge den högerextremistiskt anknutna tidskriften Nya Tider tillåts ställa ut. Andersson förstår inte dessa författares motiv, och tycker att folk i stället ska ta ansvar för yttrandefriheten och bokmässan genom att delta.

Vi hävdar, precis som Lars Sund (HBL 9.5) att den tankegången är felande.

När Bok & Bibliotek tillåter högerextrema krafter på mässan tillåter de samtidigt ett klimat där ett flertal författares säkerhet äventyras. Inte bara för att deras åsikter skiljer sig från Nya Tiders, utan för att Nya Tider står för en ideologi som hotar rasifierade och judiska författares blotta existens. När nu dessa författare tillsammans med vita allierade går ut i strejk (obs, inte bojkott) för att slippa hot på sin arbetsplats anser vi att det är vårt ansvar – som författare, men framför allt som människor – att solidarisera oss med dem genom att avstå mässan och i stället delta i det övriga litteraturprogrammet som ordnas i Göteborg samma helg.

Problemet med debatten i Svenskfinland är att nästan ingen författare hör till den grupp vars kropp personligen hotas, och att med den premissen påstå att man gör en insats för demokratin och litteraturen genom att åka till mässan blir nonchalant och förtryckande gentemot kollegor som inte har samma utgångspunkt när de fattar beslutet. Fredrik Sonck tangerar denna maktobalans i sin analys (HBL 11.5), men riskerar ändå att reducera rasism till en fråga om åsikter när han frågar sig huruvida djurrättsaktivister och anhängare av Valerie Solanas också borde portas.

Vi anser att vår lojalitet bör ligga hos de utsatta författarna, inte hos det kommersiella evenemang som bokmässan är. Att åka till mässan och tala om sin bok med Nya Tider närvarande är att låta dem sätta agendan. Att däremot prata om sin bok på annat håll – eller att åka till mässan men i så fall vägra prata om sin bok och i stället endast prata om faktumet att mässan nu bara är trygg för dem som har ett utseende som inte provocerar högerextremister – är att hävda att en annan värld är möjlig. 

Martina Moliis-Mellberg, författare

Ylva Perera, författare och kritiker

Martina Moliis-Mellberg Filmkritiker, Ylva Perera Litteraturvetare

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning