Systrarna Skride på jakt efter en nordisk dimension

Bild: Skivkonvolut

Lettiska systrarna Baiba och Lauma Skride söker en nordisk klang i verk av Stenhammar, Nielsen, Grieg och Sibelius.

KAMMARMUSIK

Baiba Skride, violin & Lauma Skride, piano, spelar musik av Grieg, Nielsen, Sibelius och Stenhammar. (Orfeo)

Finns det en nordisk dimension, som kännetecknar musik skriven i de nordiska länderna? I högsta grad tveksamt, även om Georg-Albrecht Eckle i den nya Orfeoskivans lätt tendentiösa konvoluttext påstår att så är fallet. Samt att lettiska systrarna Baiba och Lauma Skride, tack vare den geografiska närheten, skulle framföra nordisk repertoar på ett särskilt "autentiskt" sätt.

Det är nog så vanskligt att hitta en gemensam nämnare för skivans tonsättare, även om samtliga lutade sig stadigt mot den tyska tradition de senare kom att bryta med. Om det finns en röst som kunde kallas "nordisk" är det eventuellt Griegs, även om den ändå i första hand är utpräglat norsk. Så inte minst i andra violinsonaten G-dur (1867), där folktonen för första gången på ett fruktbart sätt integreras i tonspråket.

Kanske finns det även i Wilhelm Stenhammars lyriska uttryck ett element som kan kallas nordiskt – eller snarare "skandinaviskt" – även om det är nog så väl dolt i den melodifagra violinsonaten från 1899. Nielsens andra violinsonat, skriven 1912 i kölvattnet av tredje symfonin och violinkonserten, är ett expressivt verk som blickar fram emot den fjärde symfonins värld och där alla former av danskt gemyt lyser med sin frånvaro.

Sibelius skrev ingen egentlig violinsonat, även om sonatinen är en pärla i det mindre formatet. Fyra stycken för violin och piano op. 78, liksom många av de smärre styckena tillkomna under första världskriget, är ett av hans charmigaste opus i genren trots att det nordiska särdraget nog är satt på undantag. Systrarna Skride har en fin känsla för den här repertoaren och man gör skivans samtliga stycken med en chosefri lyrisk känsla och, vid behov, temperamentsfulla dramatiska accenter.

Mats Liljeroos Musikkritiker

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning