Sysselsättningssiffrorna överraskar – ”Regeringens mål kanske nås”

Den ökade aktiviteten i ekonomin har med en viss fördröjning börjat synas i högre sysselsättning. Bild: Arkiv-HBL/Leif Weckström

Antalet sysselsatta var i januari 71 000 fler än ett år tidigare. Arbetslösheten har under samma tid sjunkit från 9,2 till 8,8 procent. – Regeringens sysselsättningsmål ser ut att kunna nås, skriver Danske Banks Pasi Kuoppamäki i en kommentar.

Den trendmässiga sysselsättningsgraden var i januari 70,9 procent. Det visar Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Regeringens mål är en sysselsättningsgrad på 72 procent före mandatperiodens slut, en siffra som tidigare ansetts vara utom räckhåll.

Nu börjar allt fler ekonomer ändå betrakta målet som realistiskt. Om regeringen sitter mandatperioden till slut så återstår ännu ett drygt år – nästa riksdagsval hålls i april 2019.

– Det är inte säkert att sysselsättningen når över gränsen, men som det ser ut nu är det sannolikt, skriver Hypos chefsekonom Juhana Brotherus i en kommentar.

Danske Banks chefsekonom Pasi Kuoppamäki beskriver tisdagens sysselsättningssiffror och att allt fler återinträtt i arbetskraften, som en strålande nyhet. Det är enligt Kuoppamäki ett bevis för att den förbättrade ekonomiska tillväxten till slut börjat synas också i ökad sysselsättning. Hittills har sysselsättningen ökat väldigt långsamt trots att det varit bra fart på ekonomin ett bra tag redan.

– Det är tydligt att folk nu mer än tidigare tror på att det faktiskt går att hitta jobb, skriver Kuoppamäki i en kommentar.

Enligt Kuoppamäki är svårigheterna att få arbetssökande och lediga jobb att mötas fortfarande ett problem – en stor del av de lediga jobben är sådana som anses vara svåra att besätta.

På Twitter glädjer sig statsminister Juha Sipilä (C) åt statistiken och konstaterar att mycket har åstadkommits på 1 000 dagar, trots ett svårt utgångsläge.

Sipilä syftar på de drygt 1 000 dagar regeringen suttit, sedan våren 2015. I vilken mån den förbättrade sysselsättningen är regeringens förtjänst kan diskuteras. Klart är i alla fall att förbättringen till allra största delen beror på den ökade ekonomiska tillväxten.

I januari var fortfarande var 238 000 personer arbetslösa, vilket är 4 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten var i januari 8,8 procent jämfört med 9,2 procent ett år tidigare. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent.

Bland männen var 31 000 fler sysselsatta än ett år tidigare och bland kvinnorna 41 000 fler.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03