Sysselsättningen minskade i mars – antalet sysselsatta var 21 000 färre än samma tid förra året

Coronakrisens konsekvenser syns i Statistikcentralens sysselsättningssiffror för mars.

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2020 till drygt 2,5 miljoner. Det är 21 000 färre än i mars 2019. Det framgår i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,9 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent. I februari 2020 var det relativa sysselsättningstalet drygt 73 procent.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 194 000 under det första kvartalet år 2020, det vill säga 3 000 fler än under januari–mars år 2019.

I slutet av mars fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 309 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden. Antalet arbetslösa arbetssökande var 71 000 fler än i mars året innan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning