Syrgasen har blivit en handelsvara i pandemins kölvatten

Barnläkaren Marie Josepha Tuyizere undersöker Uwiduhayes lungor på sjukhuset i Ruhengeri. Bild: Johannes Tegner

Var 40:e sekund dör ett barn i lunginflammation världen över – trots att effektiv behandling finns. På ett sjukhus i norra Rwanda har man börjat tillverka egen syrgas, och med hjälp av den har dödligheten till följd av luftvägsinfektioner hos nyfödda i princip eliminerats.

Den lilla pojken rycker till när det kalla stetoskopet nuddar vid hans hud. Barnläkaren Marie Josepha Tuyizere lägger en hand på hans arm medan hon lyssnar på hans lungor.– Han har både sepsis och lun...