Synd att morgonnyheterna avskaffades

Vi kan inte ofta nog påminna majoritetsbefolkningen om att vårt land är tvåspråkigt.

Det var sorgligt att de svenska nyheterna, förenade med de finska i TV1:s morgonsändning, avskaffades. Vi kan inte ofta nog påminna majoritetsbefolkningen om att vårt land är tvåspråkigt. Säkerligen hade man kunnat göra den svenska delen utförligare, men i alla fall fick varje tv-tittare en tankeställare.

Ur SFP:s synpunkt var det inte till fördel då partiet vill ha mera stöd av finskspråkiga.

Sten von Troil diplomingenjör, Grankulla

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning