Synd att morgonnyheterna avskaffades

Vi kan inte ofta nog påminna majoritetsbefolkningen om att vårt land är tvåspråkigt.

Det var sorgligt att de svenska nyheterna, förenade med de finska i TV1:s morgonsändning, avskaffades. Vi kan inte ofta nog påminna majoritetsbefolkningen om att vårt land är tvåspråkigt. Säkerligen hade man kunnat göra den svenska delen utförligare, men i alla fall fick varje tv-tittare en tankeställare.

Ur SFP:s synpunkt var det inte till fördel då partiet vill ha mera stöd av finskspråkiga.

Sten von Troil diplomingenjör, Grankulla

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46